четвртак, 17. мај 2012.

Slava ISUSU Večna

Ne raduj se neprijatelju moj! I ako padnem ustaću, i ako u tami ležim ISUS će mi biti svetlost!