субота, 05. јун 2010.

Sonet Raspetom Kristu(Glazba Luka Balvan)

To da te ljubim Bože po sve dane,
ne nuka mene slava, drugog svijeta,
niti me nuka strah od pakla kleta,
da grijehe napuštam i mane.


Ti me na ljubav nukaš jer me gane
kada te vidim na križu raspeta,
nuka me muka tvoja i smrt sveta,
i nukaju me tvoje ljute rane.


Tvoja mi ljubav takvu snagu stvara,
da bih te ljubio i da neba nije,
plašio te se bez paklenog jara.
Za ljubav svoju ja ne tražim dara,
pa i da nije nade što me grije
ljubio bih te sa jednako žara


Ti me na ljubav nukaš jer me gane
kada te vidim na križu raspeta,
nuka me muka tvoja i smrt sveta,
i nukaju me tvoje ljute rane.


Tvoja mi ljubav takvu snagu stvara,
da bih te ljubio i da neba nije,
plašio te se bez paklenog jara.
Za ljubav svoju ja ne tražim dara,
pa i da nije nade što me grije
ljubio bih te sa jednako žara

Нема коментара:

Постави коментар